MOESTUIN GEUREN

Geur- en kleurrijk…Deze plek, een wondere waanwereld,net zoals de wilde en liefelijke tuin van grootva. De plantjes,per twee of driein hetzelfde karmijnrode potje, bovenaan gebarsten,langsheen het tuinpad staan er als bewakers van z’n trotse witte kiezelsteentjes. En kijk!Me bukkendaan een nog groene kakis boom, met takken met sprookjes beladen: zo verras ik zure trossen,aangepikt door … Continue reading MOESTUIN GEUREN