EGIDIUS, MIJN LIEF, MIA CARA

Egidius waer bestu bleven
Mi lanct na di gheselle mijn
Du coors die doot du liets mi tleven
Dat was gheselscap goet ende fijn
Het sceen teen moeste ghestorven sijn

Nu bestu in den troon verheven
Claerre dan der zonnen scijn
Alle vruecht es di ghegheven

Egidius waer bestu bleven
Mi lanct na di gheselle mijn
Du coors die doot du liets mi tleven

Nu bidt vor mi ic moet noch sneven
Ende in de weerelt liden pijn
Verware mijn stede di beneven
Ic moet noch zinghen een liedekijn
Nochtan moet emmer ghestorven sijn

Egidius waer bestu bleven
Mi lanct na di gheselle mijn
Du coors die doot du liets mi tleven

P

Auteur onbekend, Brugge omstreeks 1400

Mijn lief, waar ben je nu?

Ik verlang toch zo naar u.

De dood koos u en liet mij leven

Wat was uw gezelschap zoet en fijn!

Maar neen, het heeft niet mogen zijn.

Nu ben je hoog verheven

Klaarder dan zonneschijn

Vrede is u nu gegeven.

Mijn lief, waar ben je nu?

Ik verlang toch zo naar u.

De Dood koos u en liet mij leven.

Bid voor mij, ik moet nog sneven

En in deze wereld lijden pijn.

Bewaar een plaatsje u beneven.

Ik moet nog zingen een liedekijn

Voor ik voor altijd bij u kan zijn.

Mijn lief, waar ben je nu?

Ik verlang toch zo naar u.

De Dood koos u en liet mij leven.

….

GKC, 2023

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s