‘t Geluk op aarde

Een eigen stek,
Een groene plek,
Een rustig leven,
Een trouwe bed- en zielsgenote.

Geen last van lusten,
Geen drang naar meer,
Geen nood aan eer,
Steeds doen wat siert.

Blijmoedig en deemoedig,
Rechtschapen en gelovig,
Beheerst en bedaard.

Ruimdenkend en klaarziend,
Al biddend en werkend
Rust vinden in de dood.

GKC 2021, naar Christoffel Plantijn ( 1520-1589)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s