IK BEN EEN VOD

Ik ben een VOD in ’t diepst van mijn gedachten,

En hoor in ’t binnenst van mijn ziel de spot

Met mij gedreven door u allen; mijn lot

Voor mijn dralen en falen van mijn krachten.

En als nare dromen in donkere nachten

Door mijn hoofd spoken, en ik dan heden

Zo ‘n angst voel en pijn in lijf en leden:

Ik ben een VOD in ’t diepst van mijn gedachten.

–En tòch, zo eindloos smacht ik soms ik vond

De durf U aller goedheid aan te spreken,

En, luid uitsnikkend, met al mijn moed

U om begrip en vergeving te smeken;

Uit jullie lippen een milden vloed

Van sussende woorden te horen, uit jullie mond.

GKC , 2020 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s