IK BEN EEN FLOP

IK BEN EEN FLOP

Ik ben een Flop in ’t diepst van mijn gedachten,
En voel in ’t binnenst van mijn ziel de hoon
Voor mij van u allen; het verdiende loon
Voor mijn  dralen en falen van mijn krachten.

En als een golf van dromen in donkere nachten
In mij opwelt en weg vliedt, en ik zo ‘n
Gedruis hoor in mijn hoofd, vals van toon:
Ik ben een Flop in ’t diepst van mijn gedachten.

–En tòch, zo eindloos smacht ik soms ik vond
De durf U aller goedheid aan te spreken,
En, luid uitsnikkend, met al mijn moed

U om begrip en vergeving te smeken;
Uit jullie lippen een milden vloed
Van sussende woorden te horen, uit jullie mond.

GKC , 2020

Naar : “Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten.” (Willem Kloos)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s